ARTYKUŁY Z 30 CZERWCA 2017

TRAVEL

WROCŁAW


 
NAWA

30.6.2017

A city sculpture designed by Oskar Zięta, erected on Daliowa Island.